-Puheterapia, itsenäinen ammatinharjoittaja
-Taideterapia LogoArt-menetelmä, ratkaisukeskeinen ja tarkoituskeskeinen logoterapia
-Eläinavusteinen valmennus ja terapia - AlfaPartners 
Solution Focused Animal Assisted Therapy®

päivitetty 25.7.2018

Olen täydentänyt ammatillisia opintojani, jotka suuntautuvat eläimen käyttöön terapiatyössä.
Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja/terapeutti Solution Focused Animal Assisted Therapy®, 2016, opintojen laajuus 20 op.

Olen toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana 1.12.2004 alkaen. Teen koti- ja päiväkotikäyntejä. Päätoimialueeni on tällä hetkellä Ylivieskan, Sievin ja Nivalan seudulla.

Aiempi ammattini on laillistettu optikko, ja minulla on asiakaspalvelutyön kokemusta optikkona vuosilta 1988 – 1997, sekä optikko-opettajana Oulun ammattikorkeakoulussa 1993 - 1997.

Ammatinvaihdoksen ja logopedian opiskeluni aloitin Oulun yliopistossa 1996. Olen saanut laillistuksen puheterapeutin ammatin harjoittamiseen v. 2004, jolloin toimin jonkin aikaa terveyskeskuksessa eräässä Oulun lähikunnassa.

Asiakkaina on ollut terveyskeskuksen, sairaanhoitopiirien, vakuutusyhtiön ja Kelan kautta puheterapiaa tarvitsevia lapsia ja nuoria, kehitykseltään viivästyneitä sekä kehitysvammaisia lapsia, sekä aikuisia aivohalvauspotilaita. Olen toiminut puheterapeuttina ennen yksityiseksi ammatinharjoittajaksi ryhtymistä useilla Aivohalvaus- ja dysfasialiiton sopeutumisvalmennuskursseilla ryhmien ohjaajana. Aikuisasiakkaiden ääniterapiaan minulla on toimintalisenssi LSVT -loud®. Käyn täydennyskoulutuksissa säännöllisesti ja olen erityisen kiinnostunut lasten verbaalisesta dyspraksiasta. Käytän terapiassa tukiviittomia aina tarvittaessa, erityisesti pienten lasten kanssa.

LogoArt-taideterapiaohjaajan diplomin suoritin työn ohessa v. 2010 kansainvälisesti arvostetun Viktor Frankl Institute of Logotherapy:n kautta. Koulutuksen järjestäjänä oli Kansan Sivistystyön Liitto. Olen jäsenenä Taideterapeutit ry:ssä sekä Friends of Viktor Frankl Institute ry:ssä (linkit yleistä tietoa -sivun alaosassa).

LogoArtin logoterapiaan perustuva tarkastelunäkökulma antaa valmiudet toimia myös työnohjaajana. LogoArt -taideterapia soveltuu monille ikä- ja asiakasryhmille oman elämän tarkasteluun. Logoterapian arvot ja ihmiskäsitys ovat oman arvomaailmani kanssa sopusoinnussa. Oman vakaumukseni mukaan ihminen on kolmiyhteinen kokonaisuus, jonka kaikki osa-alueet tarvitsevat ravintoa. Ihmisen kasvu tasapainoiseksi on elämän pituinen prosessi, ja työelämän paineissa, jos missä, tarvitaan mahdollisuuksia ”ladata akkuja”.

Taideterapiaa käytän vuorovaikutuksen ja tunneilmaisun kanavana soveltaen sitä kuntoutussuunnitelman puitteissa puheterapian menetelmänä. LogoArt-taideterapia sopii mielestäni loistavasti muiden puheterapiamenetelmien kanssa tukemaan lapsen kehittymistä, koska se etenee lapsen ehdoilla ja tuo esiin lapsen ajatusmaailmasta värien kautta konkreettista katseltavaa, yhdessä jaettavaa ja ihmeteltävää.

Vapaa-aikani kuluu koiraharrastuksissa ja perheen parissa. Puolisoni kanssa kasvatamme pystykorvarotuja nimellä Kennel Nostokorva. Perheeseeni kuuluu myös neljä lasta, joista nuorin asuu vielä kotona.
Kenneltoimintaan ja koirien kouluttamiseen liittyen olemme puolisoni kanssa käyneet useita koulutuksia ja käytämme kasvattejamme myös koiranäyttelyissä. Puolisoni on aktiivinen metsästyksen harrastaja suomenpystykorvamme kanssa. Itsekin olen käynyt linnunhaukkukokeen tuomarikoulutuksen, mutta aktiivinen lintumetsällä kulkeminen ei ole ollut mahdollista.
Puheterapeutti Riitta Piirainen, Lintulenkki 5, 90650 OULU, Puh. 0400 933321Mobiili