Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
Tuottamani puheterapiapalvelut ja kouluttautuminen (liitelinkki)

Eläimen kanssa työskentely on Suomessa vielä uutta, mutta se on selkeästi nouseva trendi ja monien tutkimusten kohde sekä lääketieteessä että sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Myös KELA on käynnistänyt tutkimushankkeen 2017 eläimen (muu kuin hevonen) käyttämisestä kuntoutuksen välineenä. Tutkimusta ohjaa Kelan nimeämä ohjausryhmä. Tiedustelut: tutkimustiimin päällikkö Anna-Liisa Salminen, Kelan tutkimus. 

Eläinavusteinen toiminta (Animal Assisted Activity) voidaan jakaa karkeasti vapaaehtoiseen toimintaan ja eläimen käyttämiseen työssä. Terapiatyöstä on kysymys, kun eläinavusteinen toiminta on sosiaali- terveys- tai opetusalan ammattilaisen tuottaman työn osana ja se on tavoitteellista toimintaa. Terapiatyö vaatii aina kuntoutussuunnitelman, johon eläinavusteisuus voidaan liittää asiakkaan tavoitteiden mukaan. 

Täydennyskoulutukset
 
Koulutukset 2013 ->


Puheterapeutti Riitta Piirainen, Lintulenkki 5, 90650 OULU, Puh. 0400 933321

  näytä normaaliversio » Ylös