Tuottamani puheterapiapalvelut ja kouluttautuminen (liitelinkki)
  • Lääkinnällinen kuntoutus:

  • Puheterapia on tavoitteellista toimintaa, joka perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Moniammatillinen yhteistyö on tärkeä osa puheterapiaa, koska puheterapia on osa kuntoutuksen kokonaisuutta (tavoitteena asiakkaan parempi toimintakyky, itsetunnon vahvistuminen ja omien vahvuuksien löytäminen). Puheterapiaa saavien lasten perheiden ja lähihenkilöiden ohjaus on aina olennainen osa puheterapiaa. Diagnoosien sijaan vuodesta 2016 alkaen kuntoutuspäätökset on Kelassa tehty tarvesidonnaisuuden perusteella. Niin myös kuntoutus voidaan myöntää, vaikka ns. vaikeavammaisuuskriteerit eivät täyttyisi. Tämä mahdollistaa asiakaslähtöisemman tavan tuottaa palveluita, koska asiakkaan kuntoutusprosessi toteutuu asiakkaalle merkityksellisen ja tarkoituksellisen toiminnan kautta. Näin ollen on mahdollista käyttää entistä monipuolisempia menetelmiä, jotka nivotaan asiakkaan kuntoutuksen tavoitteisiin. 

  • Työnohjaus:

  • Logoterapian ja taideterapian yhdistävä työnohjausmenetelmä auttaa käsittelemään henkisesti raskaita tai tunne-elämää kuluttavia kokemuksia ammateissa, joissa oma persoona pannaan likoon, esim. terveydenhuolto, päivähoito, opetusala, vanhustyö.

  • LogoArt-taideterapia:

  • Kaiken ikäisille yksin tai vaikka pareittain (esim. pariskunnalle) antaa työkalun hoitaa fyysisen tason, tunnetason ja henkisen tason epätasapainoa. Akuutteja ja yllättäviä elämänmuutoksia ja niiden seurauksia voi lähestyä turvallisella tavalla purkautuen paperille, tarkastellen sekä siveltimellä luotua tuotosta että peilaten menneisyyttä. Välineinä toimivat maalaamisen lisäksi myös tarvittaessa muotopiirustus ja savityöt. Vuosien 2013-2017 välillä olen saanut käyttää LogoArt-taideterapiaa aikuisten AVH-asiakkaiden sekä lasten ja nuorten kanssa puheterapian päämenetelmänä vaikeissa vuorovaikutuksen häiriöissä sekä ADHD-diagnoosin saaneiden ja Asperger-nuorten kanssa.

  •  Eläinavusteinen puheterapia:

Eläimen kanssa työskentely on Suomessa vielä uutta, mutta se on selkeästi nouseva trendi ja monien tutkimusten kohde sekä lääketieteessä että sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Myös KELA on käynnistänyt tutkimushankkeen 2017 eläimen (muu kuin hevonen) käyttämisestä kuntoutuksen välineenä. Tutkimusta ohjaa Kelan nimeämä ohjausryhmä. Tiedustelut: tutkimustiimin päällikkö Anna-Liisa Salminen, Kelan tutkimus. 

Eläinavusteinen toiminta (Animal Assisted Activity) voidaan jakaa karkeasti vapaaehtoiseen toimintaan ja eläimen käyttämiseen työssä. Terapiatyöstä on kysymys, kun eläinavusteinen toiminta on sosiaali- terveys- tai opetusalan ammattilaisen tuottaman työn osana ja se on tavoitteellista toimintaa. Terapiatyö vaatii aina kuntoutussuunnitelman, johon eläinavusteisuus voidaan liittää asiakkaan tavoitteiden mukaan. 

 Puheterapeutti Riitta Piirainen, Lintulenkki 5, 90650 OULU, Puh. 0400 933321Mobiili